Żywice poliuretanowe

PURINJECT 1 C FLEX
PURINJECT 1 C FLEX

Szybkospienialna, elastyczna żywica poliuretanowa

PURINJECT ELASTIC LV
PURINJECT ELASTIC LV

Elastyczna żywica poliuretanowa o niskiej lepkości Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa, o niskiej lepkości (LV) poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomo [...]

PURINJECT 1C ECO
PURINJECT 1C ECO

Szybkospienialna, półsztywna żywica poliuretanowa