Zaprawy specjalne

Hydrostop-FIX cement szybkowiążący
Hydrostop-FIX cement szybkowiążący

Hydrostop-Fix stosuje się do uszczelniania budowli betonowych przy występującym parciu wody, np. wody gruntowej napływającej do piwnic, studzienek lub kanałów, wody wyciekającej z napełnionego zbiornika itp. Fix 304 może być stosowa [...]

Zaprawa Wodoszczelna
Zaprawa Wodoszczelna

Zaprawa służy do tynkowania oraz zamykania otworów, kawern, raków, styków i szczelin. Używa się jako tynk wodoszczelny na ściany z bloczków betonowych, betonu i ceglanych bez wykwitów solnych. Zaprawę stosuje się w miejscach, przez [...]