Wypełnianie pustek i kawern

Do usterek występujących w nowych elementach betonowych można zaliczyć wady powierzchni betonu, takie jak kawerny i raki.
Do ich powstania dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy średnica największych ziaren kruszywa w mieszance betonowej jest większa niż grubość otuliny zbrojenia. Ziarna zakleszczają się wówczas między zbrojeniem a deskowaniem i mogą wskutek tego uniemożliwia wypełnienie powstających za nimi pustek masą betonową.
Z racji na nieregularną kubaturę może stanowić to problem.

Jeśli zabierzemy się do tego samodzielnie, będziemy potrzebować produktów specjalistycznej chemii budowlanej. Do napraw i renowacji elementów betonowych używane są różnego rodzaju systemy naprawcze, na które składają się odpowiednie zaprawy lub betony – najczęściej modyfikowane polimerami. Należą do nich głównie zaprawy na bazie cementowej, nazywane zaprawami (od ang. Polimer-Cement Concrete lub Polymer-Cement Composite). Wśród systemów do napraw elementów betonowych można wyróżnić: systemy do napraw konstrukcyjnych i systemy do napraw niekonstrukcyjnych. Systemy naprawcze składają się najczęściej z następujących wyrobów: zaprawy sczepnej i zapobiegającej korozji zbrojenia stalowego (nazywanej czasem gruntozaprawą), zaprawy naprawczej (reprofilującej), cienkowarstwowej szpachli wyrównawczej (gładzi) oraz wierzchniej warstwy wykańczającej (dodatkowej powłoki dekoracyjno-ochronnej).