Wykonawstwo

Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji budowlanych

th01
 • uszczelnienia rys i pęknięć metodą iniekcji ciśnieniowej
 • uszczelnienia przerw roboczych
 • uszczelnianie ścian szczelinowych
 • naprawy i uszczelnianie dylatacji
 • uszczelnienia podszybi windowych
 • stabilizacja i uszczelnianie gruntu
 • wzmacnianie i zszywanie konstrukcji murowych oraz żelbetowych metodami iniekcyjnymi
 • naprawy (wraz z pasywacją zbrojenia) i reprofilacje
 • naprawa konstrukcji żelbetowych
 • iniekcje ciśnieniowe sklejające, uszczelniające z użyciem materiałów chemoutwardzalnych (elastomery, duromery, żywice hydrostrukturalne)
 • naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych z użyciem technologii PCC oraz SPCC
 • uszczelnianie otworów po ściagach w ścianach fundamentowych
 • uszczelnianie przejść rur i instalacyjnych
 • wykonywanie iniekcji kurtynowych

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

th05
 • sklejanie elementów konstrukcyjnych
 • wzmacnianie budowli włóknami węglowymi

Stabilizacja i wzmacnianie gruntów

th03
 • wzmocnienia i stabilizacja gruntu
 • uszczelnienia gruntu

Odwierty z betonie oraz wykonywanie szczelnych przejść

th06
 • wiercenia w drogach, domach, budynkach nowych i zabytkowych
 • pod instalację grzewczą, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjna, wentylacyjna i inne
 • oferujemy skuteczne i trwałe uszczelniania wykonanych otworów wraz z udzielniem gwarancji szczelności

Słownik pojęć związany z uszczelnianiem i naprawą budowli