Uszczelnianie segmentów tuneli

Tunele podziemne umożliwiają sprawne przemieszczanie się. Buduje się je w górach i pod zbiornikami wodnymi. Najdłuższe mają po kilkadziesiąt kilometrów długości.

Spotkać je można również w dużych miastach – stanowią elementy bezkolizyjnych ciągów komunikacyjnych. Dzięki nim szlaki, którymi jeżdżą się samochody, nie muszą krzyżować się z torami, po których poruszają się tramwaje, pociągi, metro.

Tunele zazwyczaj budowane są pod poziomem gruntu. Z tego powodu narażone są na oddziaływanie wody opadowej z jednej strony i wody gruntowej z drugiej strony. Dodatkowo intensywna eksploatacja budowli prowadzi do jej zużywania się.

Podczas drążenia i montażu segmentów tunelu jak również i podczas eksploatacji konieczne jest uszczelnianie segmentów tuneli. Czynność ta chroni beton przez przed przeciekami powodującymi korozję betonu. W zależności od zastosowanych metod i środków może też stabilizować grunt, konstrukcję oraz zwiększać jej nośność.

Uszczelnianie istniejących obiektów odbywa się poprzez ich iniekcję ciśnieniową. Polega to na tym, że najpierw w ścianach wykonuje się otwory, a później tłoczy do nich specjalistyczny żywicę. Inny aplikuje się do konstrukcji eksploatowanych w środowisku mokrym bądź wilgotnym, a inne – w suchym. Wybór konkretnej substancji zależy również od stanu budowli..

Choć uszczelnianie segmentów tuneli może powodować pewne ograniczenia czy utrudniania w korzystaniu z nich, to jednak musi być wykonywane. Wszystko dla bezpieczeństwa podróżnych.