Uszczelnianie ścian szczelinowych

Ściany szczelinowe są w ostatnim czasie powszechnie stosowane w budownictwie kubaturowym i komunikacyjnym. Doskonale spełniają one swoją funkcję obudów wykopów również w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. Jako elementy konstrukcyjne znajdujące się pod ziemią odbierają obciążenia z górnych partii obiektu (siły pionowe) oraz generowane z zewnątrz, np. podmuchy wiatru, ruchy powietrza wywołane przemieszczaniem się dużych i ciężkich pojazdów (siły poziome).

Sposobem na uniknięcie korodowania tej ważnej części budynku jest uszczelniane ścian szczelinowych. Szczelność ścian można oceniać dopiero po zamknięciu budynku lub pomieszczeń i uszczelnieniu płyty dennej oraz po ich osuszeniu, aby wyeliminować napływ wód opadowych lub technologicznych oraz zjawisko roszenia pary na zimnych ścianach.
Wysokie wymagania wodoszczelności należy stosować z rozwagą – powodują one wzrost kosztu i czasu robót na specjalne zabiegi. Przecieki mogą pojawiać się również w wyniku nadmiernego zarysowania ściany wskutek przeciążenia.

Najpowszechniej stosowaną techniką uszczelniającą betonowe konstrukcje jest iniekcja ciśnieniowa. To wstrzyknięcie substancji uszczelniającej do wewnątrz ściany przez wywiercone otwory o średnicy kilku milimetrów i głębokości kilkunastu centymetrów.
Firmy budowlane stosują różne materiały do iniekcji. Wybór zależy od stanu obiektu oraz rodzaju przecieku w ścianie szczelinowej. Zazwyczaj stosuje się iniekcją za pomocą żywic poliuretanowych oraz żywic akrylowych.