Uszczelnianie przerw roboczych

Przerwy robocze występują tam, gdzie beton stwardniały łączy się z tym świeżo wylanym. Bardzo często przy powstawaniu budynku podczas betonowania zastosowanie takiej przerwy roboczej jest konieczne. Jednak, choć są praktycznie niewidoczne, mogą powodować przecieki wody do wnętrza konstrukcji budynku. By temu zapobiec, zlecane jest uszczelnianie przerw roboczych.

Jak to się odbywa? Istnieją różne metody. Na etapie betonowania budowania montuje się węże iniekcyjne, przez które po stwardnieniu betonu tłoczy się substancję wypełniającą. Może nią być akryl, poliuretan albo żywica epoksydowa. Uzupełnieniem tego zabiegu jest naklejenie taśm dylatacyjnych. Jeszcze inną metodą uszczelnienia przerw roboczych są pęczniejące (gumy pęczniejące i sznury bentonitowe) wykorzystuje się do uszczelnienia przerw roboczych w budownictwie monolitycznym, a także w przypadku elementów prefabrykowanych. Często wykorzystywane są także taśmy PVC które się zgrzewa i montuje przed montażem zbrojenia.

Gdy obiekt już jest ukończony i trzeba go wyremontować, najlepsze uszczelnianie przerw roboczych zapewnia metoda iniekcyjna. W konstrukcji wierci się kilkumilimetrowe otwory, do których wtłacza się pod wysokim ciśnieniem żywice uszczelniające. Żywice dobiera się do stanu obiektu, materiału budowlanego i warunków, w jakich odbywa się użytkowanie.