Uszczelnianie otworów po ściągach

By wykonać fundament albo ścianę, niezbędne jest uprzednie stworzenie jego formy, czyli szalunku. W ten sposób nadaje się kształt elementom posadawiającym.

Deskowanie jest konstrukcją tymczasową. Po zastygnięciu, tzw. związaniu się betonu i żelbetu, szalunek się zdejmuje. Powoduje to powstanie śladów (tzw. ściągów) po częściach łączących przeciwległe krańce szalunków. Z konstrukcyjnego punktu widzenia nie mają one większego znaczenia. Eksperci zalecają jednak uszczelnianie otworów po ściągach. Dlaczego?

Otwory po ściągach są bowiem miejscem przez które przenika woda gruntowej i opadowej. Ich uszczelnienie i wypełnienie uchroni obiekt przed przenikaniem wody i wilgoci, czyli poprawi właściwości hydroizolacyjne nieruchomości. Zapobiegnie powstawaniu wysadzin mrozowych i uszkodzeniom korozyjnym.

Zlecając uszczelnianie otworów po ściągach, należy upewnić się, jakich materiałów używać będzie wykonawca. Tylko specjalistyczna chemia budowlana czołowych producentów daje pewność, że otwory szalunkowe zostaną trwale uszczelnione. Przykładem takiego profesjonalnego środka jest pęczniejący korek gumowy .