Uszczelnianie kolektorów

W branży budowlanej zbiorniki na gnojowicę, szamba, zbiorniki retencyjne albo zbiorniki do oczyszczania ścieków zwane są często kolektorami. Mają zwykle bardzo ważne znaczenie dla lokalnej społeczności. Ich nieszczelność stwarza zagrożenie dla pewnego obszaru. Chodzi o groźbę zalania lub skażenia środowiska naturalnego. Uszczelnienie betonowych zbiorników powinno być przeprowadzone ze starannością, gdyż każda nieszczelność może prowadzić do wycieku wody i kosztownych strat. W przypadku przechowywania wody pitnej bardzo ważne jest, aby pokrycie wnętrza basenu było bezpieczne dla zdrowia i posiadało odpowiednie certyfikaty.

Konieczne jest więc skuteczne uszczelnianie kolektorów przez profesjonalne firmy. Zabiegi tego rodzaju mają na celu likwidację spękań, które bardzo często są niewidoczne na zewnątrz konstrukcji. W takiej sytuacji wykonuje się iniekcję ciśnieniową. .Aby wykonać iniekcję należy nawiercić otwory o średnicy kilku centymetrów i głębokości kilkunastu centymetrów. Dzięki prawidłowo wykonanej iniekcji uzyskujemy szczelność połączeń kolektorów.

Uszczelnianie kolektorów sanitarnych to robota dla profesjonalnej grupy budowlanej. Tego typu prace wymagają fachowej wiedzy wraz ze znajomością produktów chemii budowlanej. Celem uszczelnienia rys i pęknięć stosuje się żywice poliuretanowe, żele akrylowe .