Uszczelnianie dylatacji

Bardzo często w konstrukcji obiektu, np. mostu, czy wielu budowlach mieszkaniowych można zauważyć przerwy dylatacyjne. Niektóre biegną przez całą jego długość.

Wykonuje się je celowo. Takie przerwy dylatacyjne mają za zadanie przenosić obciążenia i przesunięcia oraz zapobiegać zbytnim odkształceniom. Należy je traktować jako zamierzone działanie konstruktorów . Wykonuje się w celu wydłużenia żywotności obiektu albo ze względu na wymagania konstrukcyjne, np. duże wymiary, sporą różnicę w obciążeniach między częściami.

Dylatacje spotyka się nie tylko w dużych obiektach drogowych czy przemysłowych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że chodzimy po nich w domu i patrzymy w garażu. Przerwy dylatacyjne występują na podłodze i ścianach podziemnych.

To dość niekorzystne warunki, które mogą sprzyjać zbytniemu powiększaniu szczelin. Niezbędne jest więc uszczelnianie dylatacji. Można to zrobić, wykorzystując specjalistyczną chemię budowlaną.

Jak uszczelnić dylatację? Jest wiele sposobów na wykonanie uszczelnienia dylatacji. Wszystko zależy od tego czy mamy do niej dostęp z zewnątrz budynku czy tylko od wewnątrz. Zazwyczaj stosowane są żele akrylowe w połączeniu z kitami dylatacyjnymi które są również trwale plastycznie. Niekiedy uszczelnianie dylatacji nie obejdzie się bez taśm dylatacyjnych.