Tamowanie dużych przecieków

Skomplikowane inwestycje budowlane typu budowa metra albo kolektorów ściekowych wiąże się ryzykiem. Choć to tylko technika, która powinna być całkowicie przewidywalna, istnieje prawdopodobieństwo, że coś może pójść nie tak.

Świetny przykład to budowa drugiej linii metra w Warszawie. Na pewnym odcinku maszyna drążąca tunel trafiła na cieki wodne i woda wlała się do jednej ze stacji tunelu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Inwestycja jednak się opóźniła o kilka miesięcy. Trzeba było wzmocnić grunt przez zamrożenie na tym fragmencie.

Standardowo na wypadek takich zdarzeń wykonawca robót wynajmuje specjalistyczne przedsiębiorstwo, które wykonuje tamowanie dużych przecieków.

Takie ekipy w razie potrzeby używają odpowiedniego sprzętu. Ponadto wspomagają się specjalistyczną chemią budowlaną, np. produktami służącymi do iniekcji ciśnieniowej żywicami iniekcyjnymi tłoczonymi pod odpowiednim ciśnieniem przez specjalne pakery iniekcyjne. .

Tamowanie dużych przecieków nie zawsze jest łatwe i całkowicie skuteczne. Wszystko zależy od tego, w jakim momencie następuje interwencja fachowców i z jakim żywiołem (naporem) muszą sobie oni radzić. Zawsze jednak podejmuje się działanie, by zminimalizować negatywne skutki przecieków wody przez konstrukcję.