Sklejanie rys i pęknięć

Częstym problemem, z jakim borykają się użytkownicy obiektów budowlanych, są rysy i pęknięcia. Świadczą one o postępującym zużyciu się konstrukcji albo jej elementu.

Takie ślady zaobserwować można na ścianach, stropach, sufitach, posadzkach – na każdej powierzchni wykonanej z betonu. Dotyczy to zarówno domów, jak i budynków przemysłowych oraz obiektów inżynieryjnych, np. mostów, wiaduktów.

Rysy i pęknięcia stanowią przede wszystkim defekt wizualny. Poza tym spękania i szczeliny przez które przecieka woda są symptomem korodowania stali zbrojeniowej danego elementu architektonicznego. Trzeba je zlikwidować, by powstrzymać dalsze niszczenie. Jak to zrobić?

Eksperci zalecają, by sklejanie rys i pęknięć wykonać metodą iniekcji. Polega ona na wstrzyknięciu substancji wypełniającej, która ma za zadanie uszczelnić pęknięcie w całym przekroju. Niektóre środki dodatkowo wzmacniają konstrukcję i zwiększają jej siłę nośną.

Czego potrzebujemy, by przeprowadzić to zadanie? Musimy dobrać żywicę do rodzaju elementu budowlanego, z jakiego zbudowano obiekt. Przykładowo do betonu stosuje się elastyczną żywicę epoksydową. By dobrze wykonać sklejanie rys i pęknięć, można zaopatrzyć się też w żywicę poliuretanową, odporną na ściskanie. Iniekcję ciśnieniową można też wykonać żywicą epoksydową o niskiej lepkości.