Produkty

Żywice akrylowe

ACRYLGEL 40 CR
ACRYLGEL 40 CR

3-komponentowa iniekcyjna żywica akrylowa o bardzo wysokiej elastyczności do uszczelnień  rys oraz wypełniania węży iniekcyjnych w konstrukcjach żelbetowych. Produkt zgodny z normą EN-1504-5.

ACRYLGEL 40 D
ACRYLGEL 40 D

3-komponentowa iniekcyjna żywica akrylowa o bardzo wysokiej elastyczności do uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych. Produkt zgodny z normą EN-1504-5.

Żywica akrylowa ACRYLGEL 40
Żywica akrylowa ACRYLGEL 40

2-komponentowa iniekcyjna żywica akrylowa o bardzo wysokiej elastyczności do wykonywania iniekcji kurtynowych oraz strukturalnych oraz uszczelnień gruntu. Produkt zgodny z normą EN-1504-5.

Żywice poliuretanowe

PURINJECT 1 C FLEX
PURINJECT 1 C FLEX

Szybkospienialna, elastyczna żywica poliuretanowa

PURINJECT ELASTIC LV
PURINJECT ELASTIC LV

Elastyczna żywica poliuretanowa o niskiej lepkości Dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa, o niskiej lepkości (LV) poliuretanowa żywica iniekcyjna do elastycznych uszczelnień rys w konstrukcjach betonowych. Może być iniektowana za pomo [...]

PURINJECT 1C ECO
PURINJECT 1C ECO

Szybkospienialna, półsztywna żywica poliuretanowa

Węże iniekcyjne

Wąż iniekcyjny
Wąż iniekcyjny

Wąż iniekcyjny przeznaczony do uszczelnień szwów roboczych i połączeń konstrukcyjnych w betonie z zastosowaniem żywic poliuretanowych, epoksydowych oraz akrylowych.

Zaprawy specjalne

Hydrostop-FIX cement szybkowiążący
Hydrostop-FIX cement szybkowiążący

Hydrostop-Fix stosuje się do uszczelniania budowli betonowych przy występującym parciu wody, np. wody gruntowej napływającej do piwnic, studzienek lub kanałów, wody wyciekającej z napełnionego zbiornika itp. Fix 304 może być stosowa [...]

Zaprawa Wodoszczelna
Zaprawa Wodoszczelna

Zaprawa służy do tynkowania oraz zamykania otworów, kawern, raków, styków i szczelin. Używa się jako tynk wodoszczelny na ściany z bloczków betonowych, betonu i ceglanych bez wykwitów solnych. Zaprawę stosuje się w miejscach, przez [...]

Tynki renowacyjne

Tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny

Reper jest zaprawą do wykonywania typowych prac reprofilacyjnych w budowlach nowych i na skorodowanych konstrukcjach żelbetowych. Produkt stosuje się przy remontach skorodowanych budowli żelbetowych, ale również jest wykorzystywany przy [...]

Akcesoria / Urządzenia

Masa uszczelniająca ANICOR Seal
Masa uszczelniająca ANICOR Seal

Masa do uszczelniania przejść kablowych i rurowych przez ściany narażone na stały lub czasowy napór wody.

Uszczelnienia przejść instalacyjnych
Uszczelnienia przejść instalacyjnych

Indywidualny gumowy wkład uszczelniający

Sznur dylatacyjny
Sznur dylatacyjny

SZNUR DYLATACYJNY - elastyczne wypełnienie szczelin dylatacyjnych

Pompy do iniekcji
Pompy do iniekcji

Pompy iniekcyjne wykonywania do przepon poziomych, pompy do iniekcji żywic poliuretanowych, epoksydowych, żeli akrylowych oraz zaczynów cementowych

Taśmy pęczniejące
Taśmy pęczniejące

Polimerowe taśmy, sznury i korki wykonane z gumy pęczniejącej są przeznaczone do uszczelniania w miejscach styku elementów betonowych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

Pakery iniekcyjne
Pakery iniekcyjne

PAKERY INIEKCYJNE Pakery stalowe Pakery aluminiowe Pakery plastikowe  

Reiniger PUR
Reiniger PUR

Płyn do czyszczenia i konserwacji pomp z zanieczyszczeń po żywicach poliuratnowych.


Taśmy pęczniejące
Taśmy pęczniejące

Polimerowe taśmy, sznury i korki wykonane z gumy pęczniejącej są przeznaczone do uszczelniania w miejscach styku elementów betonowych, stalowych i z tworzyw sztucznych.