Likwidacja przecieków

Stabilność danej budowli zapewnia solidny fundament. To część znajdująca się pod ziemią. Z tego powodu narażona jest na negatywnie oddziaływanie wód gruntowych i opadowych, które mogą powodować przecieki do wewnątrz konstrukcji.

Zaniedbywanie tej kwestii grozi przeciekom oraz dodatkowo rozwojem wilgoci na ścianach i stropach. Przecieki wody w budowli powoduje korozję betonu . W pewnych okolicznościach, tj. obiektach użytkowych i budynkach mieszkalnych, sprzyja też rozwojowi pleśni i grzybów, które zagrażają zdrowiu użytkowników i lokatorów.

Tym negatywnym konsekwencjom zapobiegnie likwidacja przecieków. Fachowe ekipy stosują różne metody, by wyeliminować źródła przecieków. Konkretne rozwiązanie zależy od rodzaju przecieku i możliwych do wykorzystania w danym przypadku technologii uszczelnieniowych.

Najczęściej likwidacja przecieków odbywa się poprzez iniekcję, czyli aplikację żywic akrylowych lub poliuretanowych do wewnątrz konstrukcji przez wywiercone otwory i zamontowane w nich pakery iniekcyjne, które mają odpowiednią średnicę i pokrywają określony obszar objętymi przeciekami.

Iniekcję wykorzystuje się nie tylko do likwidowania przecieków. Działanie to sprawdza się też przy stabilizowaniu gruntu i wzmacnianiu konstrukcji.