Korki pęczniejące

Wylanie fundamentów wiąże się z koniecznością wykonania szalunków. To drewniana lub stalowa forma nadające kształt konstrukcji. To swoiste obramowanie zdejmuje się po związaniu betonu.

Powoduje to powstanie tzw. ściągów, czyli śladów po deskach i listwach łączących przeciwległe płaszczyzny. Nie powinno się ich pozostawiać. To potencjalne źródło przecieków wody do wnętrza konstrukcji.

Na szczęście otwory po ściągach można uszczelnić za pomocą różnych uszczelnień . Profilaktycznie stosuje się wtedy masy pęczniejące, profile i uszczelki pęczniejące.

Najskuteczniej by uszczelnić otwory po ściągach szalunkowych, można zastosować gumowe korki pęczniejące. To gumowe (wykonane z mieszaniny polimerów lub kauczuku naturalnego) stożki o średnicy i długości kilkudziesięciu milimetrów. Po kontakcie z wodą kilkukrotnie zwiększają swoją objętość. Nadają się do wykorzystania w środowisku wody słodkiej i słonej. Uszczelniają w ten sposób korki po szalunkach betonowych.

Korki pęczniejące wciskane są do otworów szalunkowych we wkładkach dystansowych. Zalecana głębokość, na jakiej należy umieścić zatyczkę, wynosi minimum 5 mm. W razie potrzeby należy użyć drewnianego przedmiotu. W miarę możliwości korki mocujemy po dwóch lub jednej stronie ściany. Po zamontowaniu korka zaleca się dodatkowe wypełnienie otworu zaprawą wodoszczelną.