Iniekcyjne żywice epoksydowe

Spękania konstrukcji betonowych i żelbetowych można usunąć metodą iniekcji scalającej. Uszczelnianie i sklejanie konstrukcji w sposób przenoszący naprężenia (naprawy siłowe) osiąga się poprzez zastosowanie bezrozpuszczalnikowych żywic epoksydowych najlepiej o niskiej lepkości.

Wybór materiału iniekcyjnego podyktowany jest warunkami, w jakich będą odbywać się prace, oraz ich celu. Znaczenie mają też takie czynniki jak: warunki eksploatacji, rodzaj i przebieg rys, stopień ich rozwarcia oraz ewentualna zmienność. Przy wyborze substancji pod uwagę należy wziąć także stan przegrody (hydroizolacji).

W tego typu pracach stosowane są m.in. iniekcyjne żywice epoksydowe. Charakteryzują się one dużą sztywnością. Z tego powodu wykorzystuje się je do likwidowania rys o stabilnym rozwarciu (zmiany nie większe niż kilka setnych milimetra), które nie są przesadnie obciążane. W przeciwnym wypadku powstające w trakcie eksploatacji obiektu naprężenia doprowadzą do kolejnych spękań, które pojawią się obok tych usuniętych. Nie każda iniekcja usuwa bowiem przyczyny problemu.

Iniekcyjne żywice epoksydowe to produkty dwuskładnikowe, które nie wymagają mieszania z rozpuszczalnikiem. Wyroby tego rodzaju sprawdzają się w zasklepianiu rys suchych. Rzadziej stosuje się je przy siłowym scalaniu szczelin lekko wilgotnych.