Iniekcyjne żele akrylowe

Przy uszczelnianiu konstrukcji budowlanych i wykonywaniu hydroizolacji stosuje się metodę iniekcji. Pozwala ona wypełnić szczeliny i spękania bez odkopywania ziemi od strony zewnętrznej. To skraca czas inwestycji i redukuje jej koszty.

Poza materiałem, z jakiego wykonana jest naprawiana konstrukcja, na wybór rodzaju iniektowanego medium wpływa też rodzaj przecieków w budowli.

Jednym z wykorzystywanych w tego typu pracach środków są iniekcyjne żele akrylowe. Co to takiego? To związki nietoksycznych monomerów akrylowych, które które po spolimeryzowaniu tworzą bardzo elastyczne akrylowe żele iniekcyjne. . Olbrzymią zaletą żeli akrylowych jest ich bardzo wysoka elastyczność, wysoki stopień pęcznienia w wodzie. Z tego powodu iniekcyjne żele akrylowe są wykorzystywane przy wypełnianiu ruchomych rys i dylatacji konstrukcyjnych, czyli o zmiennej rozwartości. Żele akrylowe powszechnie z powodzeniem stosuje się również do wykonywania iniekcji strukturalnych oraz iniekcji kurtynowych za pomocą których można odtworzyć izolację pionową i poziomą bez konieczności odkopywania budynku.

To o tyle istotne, że ubytki tego typu nie wymagają usuwania przyczyn ich powstawania, co z racji na stopień skomplikowania przecież nie zawsze jest możliwe. Istnieje zbyt wiele niezależnych od wykonawcy czy użytkownika czynników, które determinują proces korodowania konstrukcji budowlanych, np. temperatura,.

Żele akrylowe są odporne na niskie temperatury, sole i gazy występujące w budynkach, rozcieńczone kwasy i alkalia. To sprawia, że spektrum ich zastosowania jest bardzo szerokie.