Iniekcja gruntu

Czynnikiem, który deweloperzy również biorą pod uwagę przy wyborze kolejnych lokalizacji swoich inwestycji, jest m.in. stabilność gruntu. Ziemia, na której zostanie posadowiony obiekt, nie może być grząska. Stwarzałoby to zagrożenie dla trwałości budowli i bezpieczeństwa lokatorów.

Problem w tym, że właściwości gruntu mogą się zmienić już po wybudowaniu budowli. Dzieje się tak np. po powodzi albo wielkiej inwestycji, która powoduje zmianę poziomu wód gruntowych i obniżenie nośności podłoża. Co wtedy?

Jedną z recept jest iniekcja wzmacniająca gruntu. To zainiektowanie w podłoże materiału, który ma za zadanie zlikwidować wykryte i domniemane pustki, a tym samym zwiększyć nośność i stabilność terenu.

W tym celu w płytach dennych i ścianach fundamentowych budynku wykonuje się otwory, w których umieszcza się wentyle albo lance iniekcyjne. Następnie przy pomocy pompy jedno- lub dwu-komponentowej tłoczy się masę stabilizującą. Może nią być np. żywica poliuretanowa lub żywica akrylowa.

Iniekcja gruntu może być konieczna nie tylko w przypadku domów. Bardzo często zleca się ją również w odniesieniu do obiektów znajdujących się w sąsiedztwie akwenów, np. tuneli, murów oporowych, kanałów. Niekiedy stanowi uzupełnieni palowania i utwardzania gruntu, na którym posadowiono budynek.